TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Adjuwanty

środki ochrony roślin

Adjuwanty - TeamAgro Kuczyńska

Adiuwant (łac. adiuvare – pomagać, wspierać) – substancja pomocnicza znajdująca się w środkach ochrony roślin obok substancji aktywnej lub też dodawana do cieczy roboczej, poprawiająca jej skuteczność biologiczną poprzez modyfikacje właściwości fizycznych. Funkcję adiuwanta spełniają środki powierzchniowo czynne (surfaktanty) oraz oleje roślinne czy mineralne z dodatkiem emulgatora. Mechanizm działania adiuwanta zależy od rodzaju herbicydu, właściwości fizykochemicznych i dawki adiuwanta oraz fazy rozwojowej rośliny uprawnej i chwastów.