TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Środki ochrony roślin

Oferta TeamAgro Kuczyńska

Środki ochrony roślin - TeamAgro Kuczyńska

Adama Agil-S 100 EC

Adama Agil-S 100 EC

Adama Agil-S 100 EC – środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po wschodach) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji.

więcej

Adama Antywylegacz Płynny 657 SL

Adama Antywylegacz Płynny 657 SL

Adama Antywylegacz Płynny 657 SL – środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stosowany w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego i owsa, wyleganiu rzepaku ozimego z jednoczesnym zwiększeniem ilości rozgałęzień i ilości łuszczyn oraz zapobiegania nadmiernemu wzrostowi i wyleganiu rozsady pomidorów.

więcej

Adama Bulldock 025 EC

Adama Bulldock 025 EC

Adama Bulldock 025 EC – środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

więcej

Adama Bumper Super 490 EC

Adama Bumper Super 490 EC

Adama Bumper Super 490 EC – środek o działaniu systemicznym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

więcej

Adama Optimus 175 EC

Adama Optimus 175 EC

Adama Optimus 175 EC – środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny.

więcej

Adama Pyrinex 480 EC

Adama Pyrinex 480 EC

Adama Pyrinex 480 EC – środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

więcej

Adama Tomigan Forte 102,5 SE

Adama Tomigan Forte 102,5 SE

Adama Tomigan Forte 102,5 SE – środek chwastobójczy w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą (SE), stosowany nalistnie, przeznaczony do stosowania powschodowego w okresie wiosennym w celu zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz w jęczmieniu jarym.

więcej

Adama Zamir 400 EW

Adama Zamir 400 EW

Adama Zamir 400 EW – środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji oleju w wodzie o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

więcej

Basf Adexar Plus

Basf Adexar Plus

Basf Adexar Plus z nowoczesną substancje aktywną Xemium został uznany za innowację BASF roku 2013. Xemium® – to innowacyjna substancja czynna posiadająca z niezwykłe właściwości dzięki nowatorskiej strukturze chemicznej.

więcej

Basf Capalo 3375 SE

Basf Capalo 3375 SE

Basf Capalo 337,5 SE kryje w sobie szereg unikalnych właściwości i możliwości, które sprawiają, że fungicyd ten wyznacza nowy standard w zwalczaniu chorób roślin zbożowych.

więcej

Bayer Falcon 460 EC

Bayer Falcon 460 EC

Bayer Falcon 460 EC – środek grzybobójczy w formie koncetratu do sporzadzania emulsji wodnej.

więcej

Bayer Huzar Activ 387 OD

Bayer Huzar Activ 387 OD

Bayer Huzar Activ 387 OD – środek chwastobójczy, koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym.

więcej

Bayer Maister Power 42,5 OD

Bayer Maister Power 42,5 OD

Bayer Maister Power 42,5 OD jest środkiem chwastobójczym, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych ( w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy.

więcej

Bayer Proteus 110 OD

Bayer Proteus 110 OD

Bayer Proteus 110 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w brokule, buraku cukrowym, kalafiorze, kapuście brukselskiej, kapuście głowiastej, kapuście pekińskiej, kukurydzy, marchwii, rzepaku ozimym, ziemniaku.

więcej

Bayer Puma Uniwersal 069 EW

Bayer Puma Uniwersal 069 EW

Bayer Puma Uniwersal 069 EW – środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie.

więcej

Bayer Univo Xpro

Bayer Univo Xpro

System ochrony Univo Xpro wyznacza nowe standardy zwalczania chorób, wielkość uzyskiwanego plonu, jak również niespotykany dotąd korzystny wpływ na rośliny zbożowe. Nowy Univo Xpro składał się on z fungicydu Boogie Xpro 400 EC oraz Fandango 200 EC.

więcej

Syngenta Axial 50

Syngenta Axial 50

Syngenta Axial 50 stanowi ważne ogniwo w przełamywaniu odporności miotły zbożowej na herbicydy. Stanowi doskonały element w wymaganej przez integrowaną ochronę roślin rotacji substancji aktywnych i mechanizmów działania herbicydów stosowanych na danym polu.

więcej

Syngenta Menara 410 EC

Syngenta Menara 410 EC

Syngenta Menara 410 EC – środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

więcej

Syngenta Tilt Turbo 575 EC

Syngenta Tilt Turbo 575 EC

Syngenta Tilt Turbo 575 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

więcej