TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Herbicydy

środki ochrony roślin

Herbicydy - TeamAgro Kuczyńska

Herbicydy (łac. herba - trawa, caedo - zabijać) – rodzaj pestycydów służących do selektywnego lub nieselektywnego zwalczania chwastów w uprawach. Ich stosowanie może stanowić uzupełnienie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. Większość herbicydów to herbicydy selektywne zwalczające określone grupy roślin, a nieniszczące rośliny uprawnej. Stosuje się też nieselektywne herbicydy zawierające glifosat zwalczający wszystkie rośliny, dlatego może być stosowany przed założeniem plantacji roślin, a stosowany jest w celu zwalczenia uciążliwych chwastów.

Adama Agil-S 100 EC

Adama Agil-S 100 EC

Adama Agil-S 100 EC – środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po wschodach) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji.

więcej

Adama Tomigan Forte 102,5 SE

Adama Tomigan Forte 102,5 SE

Adama Tomigan Forte 102,5 SE – środek chwastobójczy w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą (SE), stosowany nalistnie, przeznaczony do stosowania powschodowego w okresie wiosennym w celu zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz w jęczmieniu jarym.

więcej

Bayer Huzar Activ 387 OD

Bayer Huzar Activ 387 OD

Bayer Huzar Activ 387 OD – środek chwastobójczy, koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym.

więcej

Bayer Maister Power 42,5 OD

Bayer Maister Power 42,5 OD

Bayer Maister Power 42,5 OD jest środkiem chwastobójczym, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych ( w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy.

więcej

Bayer Puma Uniwersal 069 EW

Bayer Puma Uniwersal 069 EW

Bayer Puma Uniwersal 069 EW – środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie.

więcej

Syngenta Axial 50

Syngenta Axial 50

Syngenta Axial 50 stanowi ważne ogniwo w przełamywaniu odporności miotły zbożowej na herbicydy. Stanowi doskonały element w wymaganej przez integrowaną ochronę roślin rotacji substancji aktywnych i mechanizmów działania herbicydów stosowanych na danym polu.

więcej