TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Rzepak ozimy – nasiona

materiał siewny

Treść atrykułu - Rzepak ozimy – nasiona


BAYER Bagira

rzepak ozimy – materiał siewny

Odmiana mieszancowa charakteryzująca się dynamicznym rozwojem jesienym. Świetnie sprawdza się nawet w trudnych warunkach zimowych. Wysokie plonowanie na stanowiskach lepszych i słabszych. Odmiana średnio-wczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu. Rośliny średniej wielkości bez tendencji do wylegania.

Najważniejsze informacje

 • kwitnienie: średnio – wczesne
 • dojrzałość: średnio – wczesna
 • wysokość roślin: średnia do wysoka
 • mrozoodporność: bardzo dobra

CAUSSADE Zakari CS

rzepak ozimy – materiał siewny

Caussade Semences jako jedna z nielicznych hodowli, intensywnie rozwija prace badawcze poświęcone tworzeniu wydajnych odmian populacyjnych. Efektem tych prac jest wprowadzenie na rynki Europy odmiany ZAKARI CS ze średnim plonem dochodzącym do 6 t/ha.

W oficjalnych doświadczeniach rejestrowych w Czechach w 2015 r. ZAKARI CS plonowała najwyżej spośród wszystkich ocenianych odmian populacyjnych, a także wyżej niż 21 badanych odmian mieszańcowych!

Najważniejsze informacje

 • kwitinenie: średnio – wczesne
 • dojrzałość: średnio – wczesna
 • wysokość roślin: średnia
 • mrozoodporność: bardzo dobra

Charakterystyka

 • Odmiana nowej generacji wśród odmian populacyjnych.
 • Potencjał plonowaniaporównywalny z odmianami mieszańcowymi.
 • Jeden z najwyższych wyników plonowania w doświadczeniach rejestrowych w Czechach w 2015r. (117% wzorca).
 • Bardzo dobra reakcja odmiany na intensywną agrotechnikę.
 • Rośliny średniej wielkości o wyrównanym wzroście i wysokiej tolerancji na wyleganie.
 • Możliwość uprawy na wszystkich rodzajach gleb.

RAGT Trezzor

rzepak ozimy – materiał siewny

Średni plon zebrany w roku 2017 to 5.25 tony z ha, woj. Lubelskie.
Bardzo dobra zimotrwałość potwierdzona badaniami PDO.

RGT Trezor jest najnowszą odmianą rzepaku ozimego którą chcielibyśmy polecić do uprawy we wszystkich rejonach kraju. Odmiana ta podczas dwu-letnich badań w COBORU wykazała się bardzo wysokim plonowaniem ziarna oraz oleju. Rzepak ten należy do hybryd typu MSL – NPZ jednej z najlepszych hodowli. RGT TREZZOR cechuje się bardzo wysoką odpornością na niskie temperatury o czym świadczy przezimowanie tej odmiany w obecnym sezonie wegetacyjnym.

RGT TREZZOR odmiana o bardzo wysokiej przydatności do przemysłu olejarskiego z bardzo wysokim zaolejeniem ziarna i równoczesnym stabilnym i niskim poziomem glukozynulanów. RGT TREZZOR odmiana która jest relatywnie łatwa w prowadzeniu i potrafi wybaczyć niedoskonałości agrotechniczne.

Najważniejsze informacje

 • kwitnienie: średnio – wczesne
 • dojrzałość: średnio – wczesna
 • wysokość roślin: niska do średnia

Charakterystyka

 • Odporność na wyleganie: bardzo dobra
 • Wigor jesienny: dobry
 • Wzrost jesienny: umiarkowany
 • Zaolejenie: bardzo wysokie
 • Zawartość białka: bardzo wysoka
 • Zawartość GLS: niska
 • MTZ: średni

Odporność

 • Sucha zgnilizna: dobra
 • Zgnilizna twardzikowa: bardzo dobra
 • Cylindrosporiosa: dobra

SYNGENTA Rokas

rzepak ozimy – materiał siewny

Numer jednen wśród odmian populacyjnych w badaniach COBORU – plon powyżej 4,5 tony.

Charakterystyka odmiany

 • początek kwitnienia: 4 (1-9)
 • dojrzałość: 5 (1-9)

Opis odmiany

 • wysokość roślin: 2 (1-9)
 • zimnotrwałość: 8 (1-9)
 • wymagania glebowe: 5 (1-9)
 • wigor jesienny: 6 (1-9)

Tolerancja

 • choroby podstawy łodygi: 7 (1-9)
 • zgnilizna twardzikowa: 8 (1-9)
 • wyleganie: 9 (1-9)