TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Syngenta Tilt Turbo 575 EC

środki ochrony roślin - fungicyd przeciw mączniakowi

Treść atrykułu - Syngenta Tilt Turbo 575 EC

Syngenta Tilt Turbo 575 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.