Kwalifikowany vs swój materiał siewny.

Często czynnikiem decydującym o siewie swoim materiałem siewnym jest cena. Wiele gospodarstw chcąc ograniczyć koszty produkcji w roku wyjątkowo ciężkim decyduje się na siew swoim materiałem kierując się oszczędnościami. Jednak należy jasno powiedzieć jest to tylko pozorne. W kilku punkach wyjaśnimy dlaczego cena kwalifikatu jest wyższa od cen aktualnie skupowanego zboża.

  • Straty podczas czyszczenia – w zależności od gatunku wahają się  w przedziale od 10 do 30%.
  • Koszt specjalistycznej oceny kwalifikacyjnej wykonywanych przez akredytowane laboratoria.
  • Koszt zaprawiania. Nasz materiał siewny jest zaprawiany wysokiej jakości zaprawą firmy BASF – Kinto Plus. Zaprawa która kompleksowo i skutecznie chroni ziarniaki.
  • Wydatki związane z pakowaniem i transportem.

Decydując się na siew swojego materiału należy liczyć się z tym, że niektóre koszty również poniesiemy (czyszczenie, własna praca, cenny czas oraz zaprawienie). Na co należy zwrócić szczególną uwagę siejąc swój materiał siewny – należy wysiać go więcej o 20 -30 % niż kwalifikatu. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za dokonaniem wyboru kwalifikatu  jest dopłata. 

Siejąc kwalifikowany materiał siewny zwiększamy szanse na uzyskanie wyższego plonu o wyższych parametrach. Ziarna kwalifikatu są mniej podatne na choroby i charakteryzują się większą jakością. Z reguły mają większą zdolność kiełkowania, nie porastają oraz mają większy MTN. Co jest ważne choćby w określeniu normy wysiewu – co jest kluczowe w prawidłowym prowadzeniu plantacji, czego nie jesteśmy precyzyjnie określić siejąc swój materiał. Pamiętajmy, że zbyt gęsto zasiana pszenica narażona jest na wiele czynników ograniczających jakość i ilość plonu. Ma ograniczone krzewienie, większą podatność na choroby i co istotne wykształca nieproduktywne kłosy.