Postanowienia ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez TeamAgro Krystyna Kuczyńska, ul. Lwowska 57a, 22-400 Zamość (dalej: „TEAMAGRO”), oraz sposób ich przetwarzania.
TEAMAGRO jest administratorem danych osobowych.

Dane osobowe

TEAMAGRO dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ww.teamagro.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i wysyłanie zgłoszeń w postaci wypełnianego na stronie formularza. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez TEAMAGRO plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zgłoszeń są niezbędne do działania serwisu lub sprawdzenia czy Państwa zgłoszenie będzie zakwalifikowane do realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Rodzaje i cel wykorzystania danych Cookies (Ciasteczka) 

TEAMAGRO zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w formularzach kontaktu.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki.

Wiadomości
TEAMAGRO zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości TEAMAGRO rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany w obsłudze, komunikaty, nowe produkty), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych TEAMAGRO.

Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

TEAMAGRO zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z polskich przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (tzw. RODO) w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres: zamosc@teamagro.pl
TEAMAGRO stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Zmiany polityki prywatności

TEAMAGRO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do TEAMAGRO obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności TEAMAGRO będzie informować na stronach serwisu.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, TEAMAGRO prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu: www.teamagro.pl