Rzepak ozimy – odmiany

RGT TREZZOR / RAGT

Odmiana mieszańcowa o bardzo wysokim i stabilnym plonowaniu. Nasiona o wysokiej zawartości oleju. RGT TREZZOR charakteryzuje się niskim, kompaktowym pokrojem roślin, bez tendencji do nadmiernego wzrostu roślin. Bardzo dobry wigor jesienny pozwala również na wysiew w terminach opóźnionych. Jest odmianą relatywnie łatwą w prowadzeniu i nadającą się do uprawy na wszystkich stanowiskach. RGT TREZZOR cechuje wysoka zdrowotność. Wyróżnia się tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy, co zapewnia zdrowotność od wschodów do zbioru. RGT TREZZOR to bardzo wysoka zimotrwałość, potwierdzona również w praktyce, w latach z występującymi niskimi temperaturami. RGT TREZZOR znajduje się na Liście Zalecanych Odmian

RGT AZURITE / RAGT

RGT AZURITE to odmiana, która charakteryzuje się bardzo wysokim stabilnym plonowaniem, wysokim zaolejeniem i bardzo wysoką zdrowotnością roślin, począwszy od zasiewów aż do zbiorów. RGT AZURITE jest odmianą, która potrafi zbudować, mocne boczne rozgałęzienia, dzięki czemu można wysiać ją w mniejszym zagęszczeniu bez obaw o zmniejszenie plonu. Dzięki mniejszej wrażliwości na pękanie łuszczyn, odmiana nie boi się wydłużonego zbioru. Najważniejszą cechą genetyczną odmiany RGT AZURITE jest wielogenowa tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy oraz suchej zgnilizny i cylindrosporiozy dzięki czemu rolnik ma zabezpieczoną plantację od zasiewów aż do zbiorów.

RGT ALPAGA / RAGT

Odmiana populacyjna o średnio-wczesny terminie kwitnienia i dojrzewania. Rośliny średniej wysokości z dobrą odpornością na choroby w szczególności na suchą zgniliznę kapustnych. Odmian ta cechuje się wysokim zaolejeniem. Posiada bardzo dobrą zimotrwałością co pozwala siać ją we wszystkich regionach kraju. Dobry wigor jesienny umożliwi lekkie opóźnienie siewu. Nadaje się do uprawy na wszystkich stanowiskach, również na słabych. Plonowania tej odmian nie odbiega od odmian mieszańcowych.

ES LATINO / LIDEA

Odmiana mieszańcowa klasyfikowana jako średniowczesna na wszystkich najważniejszych etapach rozwojowych. Jest w pełni zabezpieczona przed suchą zgnilizną kapustnych (gen Rlm 7), toleruje wysoką presje zgnilizny twardzikowej, cylindrosporiozy i werticiliozy. Odmiana doskonale spisuje się w warunkach stresowych, na trudnych stanowiskach. Na dobrych stanowiskach o wysokim poziomie agrotechniki odwdzięcza się ponad przeciętnym plonowaniem. Bardzo wysoka jakość surowca o bardzo wysokim zaolejeniu. Bardzo dobra zdolność adaptacyjna do wszystkich stanowisk zarówno słabych jaki i najlepszych. Bardzo wysoka zimotrwałość. Buduje znaczącą biomasę po zimie co zmniejsza zapotrzebowanie na azot.    

LG ALTANO / IGP

Odmiana mieszańcowa o wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania. Rośliny dość wysokie o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Bardzo dobra zimotrwałość Bardzo wysoki plon potwierdzony badaniami COBORU w 2022 roku (106% wzorca) – top 10 najlepiej plonujących odmian w Polsce. Bardzo wysokie zaolejenie (43,5%) przy bardzo wysokiej zawartości tłuszczu i wysokim MTZ. Odmian odznacza się efektywne zarządzanie azotem, co zmniejsz koszty uprawy. Bardzo dobry profil zdrowotnościowy, szczególnie odporna suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM7) i zgniliznę twardzikową. Odporność na wirus żółtaczki rzepy TuYV. Świetnie spisuje się na słabszych glebach dając bardzo wysokie plony.

LG ACADEMIC / LG

LG Academic to rzepak ozimy z najnowszej generacji odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Łączy w sobie unikalne cechy odpornościowe z wysokim poziomem plonowania nawet w trudnych warunkach. Odmiana należąca do programu hodowlanego N-Flex, którego odmiany charakteryzują się efektywniejszym wykorzystaniem azotu w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych. Wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion idealnie zabezpiecza plon w niekorzystnych warunkach pogodowych. Wyjątkowa zdrowotność roślin, w szczególności odporność na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7) oraz wysoka odporność na cylindrosporiozę i wertycyliozę.  Rzepak ozimy LG Academic zalecany jest uprawy na terenie całego kraju.

HERMANN / BASF

Odmiana mieszańcowa cechująca się bardzo wysokim plonowaniem oraz wysoka zwartością oleju w nasionach. Cechuję się bardzo dobrym profilem zdrowtnościowym, posiada podwyższoną odporność na sucha zgniliznę kapustnych (gen Rlm7), wysoką tolerancję na zgniliznę twardzikową oraz odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Wyróżnia się bardzo dobrym wigorem jesienny co pozwala na opóźnienie siewów tej odmiany. Odmiana średnio wczesna o bardzo dobrej zimotrwałości, z bardzo dobrą odpornością na wyleganie.  

Więcej informacji o odmianach rzepaku ozimego: otwórz ulotkę.