Zbliża się agrotechniczny termin siewu zbóż ozimych.

Pamiętaj o kwalifikowanym materiale siewnym. Chcesz poznać zalety siewu kliknij tutaj.

TeamAgro poleca sprawdzone w naszym regionie odmiany pszenicy ozimej:

PONTICUS – jest pszenicą elitarną, o doskonałej jakości ziarna i potencjale plonowania pszenic jakościowych z grupy A. Odmiana o średnim terminie kłoszenia i dojrzałości pełnej. Doskonale sprawdza się na każdym stanowisku uprawy i w każdym rejonie kraju. Pszenica Ponticus charakteryzuje się dobrą zimotrwałością, bardzo dobrymi zdolnościami do regeneracji, znakomitą odpornością na wyleganie i bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie.

EXPO – Sprawdza się w opóźnionych terminach siewu oraz doskonale reaguje na intensyfikację uprawy z wykorzystaniem regulatorów wzrostu. Wysoka zdrowotność kłosa sprawia, że doskonale udaje się jako roślina następcza po kukurydzy. Dzięki niskim wymaganiom oraz bardzo dobrej zdrowotności ogólnej roślin, EXPO pozwala uzyskać wysoki i zdrowy plon, również na nieco słabszych stanowiskach uprawy.
Odmiana EXPO łączy w sobie elitarne parametry jakościowe uznanej odmiany AKTEUR wraz z bardzo korzystnym pakietem odporności na choroby oraz wysoką zimotrwałością odmiany ARKTIS. Dzięki pracy hodowlanej powstała unikatowa odmiana o najwyższym poziomie jakości, zimotrwałości oraz zdrowotności wśród wysokojakościowych pszenic ozimych.

  • Wysoka zimotrwałość, odpowiednik 5 pkt. w skali COBORU.
  • Ulepszone plonowanie w stosunku do innych odmian elitarnych.
  • Zdrowa odmiana i odporna, szczególnie na fusarium i mączniaka.

ETANA – jest odmianą typu kompensacyjnego, która osiąga wysoki plon poprzez średniej gęstości łan, średnią liczbę ziaren w kłosie i średnią do wysokiej MTZ.

  • Klasa jakości – A, o wysokim potencjale plonu ziarna. 
  • Dobra zimotrwałość – 4,5 wg badań COBORU. 
  • Bardzo dobrze nadająca się na późny siew. 
  • Żywotna, dobrze krzewiąca się odmiana. 
  • Dobra odporność na wyleganie, średnia długość słomy. 
  • Dobra odporność na choroby liści, bardzo dobra odporność na rdzę żółtą i brunatną.

Zapraszamy do kontaktu z Doradcą Handlowym TeamAgro.